Biblioteki programistyczne

Kod źródłowy dostępny jest na licencji MIT.

Pobierz kod Pobierz kod (wersja legacy) Zostań patronem

Możesz także pobrać pełne wydania:

Click to Expand

Edycja Windows Desktop

Edycja "Legacy"

Edycja UWP

Edycja Web

Pełny pakiet

Manufaktura.Controls

Biblioteka przenośna, zawierająca klasy bazowe dla wszystkich bibliotek kontrolek. W jej skład wchodzi engine rysowania nut, parser MusicXml, obiektowy model partytury i wiele innych udogodnień.

Manufaktura.Music

Przenośna biblioteka klas o wyższym stopniu abstrakcji niż Manufaktura.Controls. Operuje bytami takimi jak wysokość dźwięku, wartość rytmiczna, skala - definiuje ich model i powiązane z nimi zasady arytmetyczne.

Manufaktura.Controls.Desktop

Komponenty dla aplikacji desktopowych

Manufaktura.Controls.WinForms

Biblioteka kontrolek dla WinForms.

Manufaktura.Controls.WPF

Biblioteka kontrolek pod WPF.

Manufaktura.Controls.Silverlight

Zestaw kontrolek pod Silverlight

Manufaktura.Controls.WindowsPhoneSilverlight

Biblioteka kontrolek dla Silverlight w wersji dla Windows Phone 7 i 8.

Manufaktura.Controls.UniversalApps

Biblioteka kontrolek Universal Apps (Windows Runtime), wykorzystująca język XAML.

Manufaktura.Controls.AspNetMvc

Zestaw metod rozszerzających składnię Razor. Umożliwia szybkie i proste rysowanie nut za pomocą elementu Canvas i SVG.

Manufaktura.Controls.AspNetCore

Rozszerzenia Razor dla ASPNet Core

Manufaktura.Controls.Xamarin (BETA)

Kup teraz / Pobierz